Tiến Xinh Trai Gaming

Cập nhập tin tức Tiến Xinh Trai Gaming

Tiến Xinh Trai cầm trên tay Nút Play Vàng YouTube, muốn thôi làm video Đột Kích

(GameSao.vn) – TXT muốn chuyển hẳn sang làm vlog bởi “làm Đột Kích hiện tại nó nhàm lắm”.