tiếng Việt 1

tin tức về tiếng Việt 1 mới nhất

Sách Tiếng Việt 1 CNGD có xuất hiện trong chương trình phổ thông mới?icon
Người thầy14/09/20180

Sách Tiếng Việt 1 CNGD có xuất hiện trong chương trình phổ thông mới?

Sau 2 vòng thẩm định, hội đồng thẩm định đã đánh giá: Tài liệu TV1-CNGD cơ bản đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn kiến thức kĩ năng của môn Tiếng Việt lớp 1 trong chương trình hiện hành.