Kiều Oanh (Theo Toyota Global)

Đô thị thông minh tại Việt Nam: Đừng đầu tư theo phong trào

Đô thị thông minh tại Việt Nam: Đừng đầu tư theo phong trào

 Theo đánh giá của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), việc phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam hiện vẫn còn nhiều bất cập và lúng túng. Do vậy, các địa phương cần phải có nhận thức đúng đắn về đô thị thông minh.