Ngày 8/11/2021, Bộ Xây dựng phối hợp với Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN), Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA), và Diễn đàn Đô thị Việt Nam (VUF) tổ chức Hội thảo trực tuyến chào mừng Ngày Đô thị Việt Nam với chủ đề “Đô thị hóa Việt Nam trước những thách thức mới của biến đổi khí hậu”.

Theo Cổng thông tin điện tử moc.gov.vn, phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chia sẻ, từ năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 8/11 hàng năm là “Ngày Đô thị Việt Nam” nhằm tôn vinh các đô thị, và nhấn mạnh vai trò trung tâm tạo động lực tăng trưởng kinh tế của các đô thị trên toàn quốc.

Bên cạnh những kết quả tích cực, phát triển đô thị tại Việt Nam còn một số hạn chế: Số lượng đô thị tăng lên nhưng chất lượng đô thị chưa được quan tâm đúng mức;  hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không đồng bộ và quá tải; tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng; việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và năng lượng chưa hiệu quả, gây phát thải lớn.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo “Đô thị hóa Việt Nam trước những thách thức mới của biến đổi khí hậu” (nguồn ảnh: moc.gov.vn).

Đáng lo ngại hơn nữa, hệ thống đô thị Việt Nam còn đang phải đối diện nhiều thách thức mới nảy sinh do tác động của biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Đây là những thách thức lớn, đặt ra nhiều vấn đề mới trong công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị hiện nay.

Để phát triển hệ thống đô thị theo hướng nâng cao chất lượng, góp phần thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP 26, Việt Nam cần xây dựng mô hình, giải pháp công nghệ phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững.

Tham dự hội thảo, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính cho biết, thực tiễn Việt Nam cho thấy quá trình quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị hiện nay còn hạn chế về công tác lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu, thiếu đánh giá, phân tích những tác động của biến đổi khí hậu.

Vẫn còn tồn tại các quy hoạch mở rộng xây dựng đô thị vào các khu vực có nguy cơ thiên tai, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khi hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị chủ yếu chú trọng về kỹ thuật và tổ chức không gian, chưa chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế đô thị nhằm hỗ trợ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Vì vậy, để phát triển bền vững, giảm thiểu hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cần có góc nhìn tổng thể, lồng ghép được các yêu cầu mới trong quy hoạch và phát triển đô thị trên cả ba phương diện kinh tế, xã hội và môi trường.

H.A.H

Bạc Liêu chống biến đổi khí hậu bằng nông nghiệp công nghệ cao

Bạc Liêu chống biến đổi khí hậu bằng nông nghiệp công nghệ cao

Trong kế hoạch đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, Bạc Liêu dự kiến triển khai ít nhất 3 dự án vào thực tiễn sản xuất.