Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị hành chính tại tỉnh Bình Phước ứng dụng CNTT trong phát triển nền kinh tế, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Công ty Cổ phần MISA ký kết thỏa thuận về việc hỗ trợ triển khai nền tảng kế toán và hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

{keywords}
Ông Nguyễn Tiến Dũng – phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đại diện UBND tỉnh Bình Phước ký kết cùng bà Đinh Thị Thúy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA

 

Trong những năm gần đây, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển của chính phủ điện tử, thành phố thông minh cũng như sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung. Đối với ngành thuế, nhằm tiến tới công nghệ hóa, gia tăng sự minh bạch trong kê khai, quản lý thuế cũng như tạo thuận lợi trong công tác thống kê, báo cáo, quản lý, Chính phủ đã Ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc sử dụng hóa đơn điện tử. 

 

Với mục tiêu năm 2020 sẽ có 1 triệu doanh nghiệp trên cả nước, các hộ kinh doanh cá thể được khuyến khích và tích cực chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp nên số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ cần tới các dịch vụ kế toán, phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử sẽ gia tăng nhanh chóng. Do đó, rất cần những đơn vị uy tín, có năng lực cung cấp những giải pháp này cho các đơn vị.

Tại Bình Phước, sau 5 năm ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW trên địa bàn tỉnh đã thực sự có những chuyển biến đáng kể. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc thực hiện Chính quyền điện tử, thành phố thông minh, UBND tỉnh Bình Phước đã lựa chọn những đơn vị uy tín hàng đầu trong việc triển khai hóa đơn điện tử, nền tảng tài chính kế toán để hợp tác.

 

{keywords}
Buổi lễ được ký kết trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ TT&TT với tỉnh Bình Phước. 

 

Theo đó, MISA sẽ tư vấn tổ chức triển khai các công nghệ, thành tựu mới nhất, mô hình và giải pháp nền tảng phù hợp nhất với tỉnh trong quá trình triển khai.

Tỉnh Bình Phước và công ty MISA, tin tưởng việc ký kết sẽ là bước phát triển mới cho việc ứng dụng CNTT, tiến tới ứng dụng chính phủ điện tử, thành phố thông minh của tỉnh Bình Phước cũng như sẽ có nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ triển khai các dịch vụ hóa đơn điện tử, nền tảng kế toán giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tạo lên sự phát triển cho nền kinh tế tại Bình Phước.

 

H.P.