tinh hoa võ học

Cập nhập tin tức tinh hoa võ học

Tân Võ Lâm: Ai sẽ sở hữu Tinh hoa võ học Côn Lôn phái

(GameSao) - Nghe nói đệ tử Côn Lôn là Ngọc Hoành Tử đã hạ sơn, giang hồ lại một phen loạn thế càn khôn.