ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ PHÁT BIỂU TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC
“Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”

Kính thưa………………... 

Kính thưa các quý vị đại biểu, các nhà khoa học và đại diện gia đình đồng chí Võ Văn Kiệt!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. 

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo; trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã đến dự và chủ trì Hội thảo. Trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long và các địa phương, các đại biểu, các nhà khoa học đã tham dự, viết bài, tham luận tại Hội thảo, góp phần vào thành công của Hội thảo hết sức quan trọng và rất ý nghĩa này.

Trong thời gian chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 90 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương gửi đến Hội thảo. Hôm nay, Hội thảo chúng ta được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nghe báo cáo đề dẫn Hội thảo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và …... ý kiến tham luận trực tiếp tại hội trường.

Với tinh thần khoa học, các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đề cập toàn diện, đi sâu phân tích, luận giải sâu sắc ở từng nội dung theo chủ đề Hội thảo, thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc đối với đồng chí Võ Văn Kiệt. Từ các tham luận và ý kiến phát biểu, có thể khái quát một số nội dung chính sau:

Thứ nhất, nhiều tham luận làm rõ quê hương, gia đình có những ảnh hưởng tích cực đến lý tưởng yêu nước, chí hướng cách mạng, nhân cách của đồng chí Võ Văn Kiệt

Các tham luận và ý kiến phát biểu nêu rõ, quê hương Vĩnh Long đã sinh ra, nuôi dưỡng và góp phần hình thành nên phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đó là vùng đất gắn liền với lịch sử “mang gươm đi mở cõi” của ông cha ta gần 300 năm trước trong công cuộc khai hoang, lập ấp, chống chọi với thiên tai khắc nghiệt, chống kẻ thù xâm lược, gìn giữ từng tấc đất quê hương. Vĩnh Long cũng như nhiều miền quê vùng đất phương Nam, cái nôi hun đúc nên tâm hồn, bản lĩnh, trí tuệ và những phẩm chất cao đẹp của nhiều thế hệ con người nơi đây: yêu nước, khảng khái, nghĩa khí, kiên cường, trung thành, khiêm tốn, thủy chung... 

Nhiều tham luận cũng làm rõ ảnh hưởng của truyền thống gia đình tới lý tưởng yêu nước, chí hướng cách mạng, nhân cách của đồng chí Võ Văn Kiệt. Đó là ảnh hưởng của người ông nội Phan Văn Bình, từng tham gia lực lượng của nghĩa quân Lê Cẩn, Nguyễn Giao ở vùng An Điền, Láng Thé, cùng dân binh xây dựng địa đạo, ụ chiến đấu, đào hào chống Pháp dọc bờ sông Cổ Chiên và vàm sông Vĩnh Trị (Vũng Liêm). Đó là ảnh hưởng của cha mẹ, những người giàu lòng yêu nước, thương dân, luôn ủng hộ con tham gia hoạt động cách mạng, dấn thân vì nghĩa lớn. 

Thứ hai, qua phân tích, đánh giá, các tham luận và ý kiến phát biểu đều đi đến khẳng định đồng chí Võ Văn Kiệt có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc 

Các tham luận và ý kiến phát biểu đã làm rõ quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ cương vị Bí thư chi bộ xã Trung Hiệp, Ủy viên Huyện ủy Vũng Liêm cho đến Ủy viên Chính trị dân quân cách mạng Liên tỉnh Tây Nam Bộ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá; Phó Bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Trên các cương vị công tác, Đồng chí đã tham gia lãnh đạo quân dân các địa phương vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng căn cứ địa, phát triển phong trào du kích, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Bộ đi đến thắng lợi. 

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Tùng Tin

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đảm trách nhiều cương vị khác nhau như: Ủy viên dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ, Phó Bí thư liên tỉnh ủy miền Tây, Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (T4), Bí thư Khu ủy Khu 9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng ủy đặc biệt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bí thư Ủy ban quân quản Thành phố... đồng chí Võ Văn Kiệt luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần chủ động cách mạng tiến công, kiên cường bám dân, bám đất, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng, tham gia lãnh đạo quân dân Nam Bộ vượt qua những gian khổ, hy sinh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.  

Thứ ba, các bài viết đều nêu bật những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước

Sau ngày đất nước thống nhất, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình tìm tòi, khảo cứu con đường đổi mới của Đảng từ chính những kinh nghiệm thực tiễn được đúc rút trong quá trình lãnh đạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. 

Khi được Trung ương điều động ra Thủ đô Hà Nội, đảm trách các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Võ Văn Kiệt đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ, chủ động gia nhập ASEAN, nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế. 

Với tư duy, tầm nhìn chiến lược, với quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tên tuổi của Đồng chí gắn liền với những công trình lớn, dự án quan trọng ở khắp mọi miền Tổ quốc, để lại “dấu ấn Võ Văn Kiệt”.

Thứ tư, các tham luận và ý kiến phát biểu đều đánh giá cao tinh thần bất khuất, bản lĩnh kiên cường, tấm gương đạo đức cách mạng tận trung với nước, tận hiếu với dân của đồng chí Võ Văn Kiệt 

Đó là tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí đã vượt qua bao gian nguy, thử thách, đấu tranh, rèn luyện trong thực tiễn phong trào cách mạng, chiến đấu chống lại kẻ thù tàn bạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. 

Đó là tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, công việc ở những nơi nóng bỏng nhất, những chỗ khó khăn nhất và quyết tâm hoàn thành với kết quả tốt nhất.

Đó là bản lĩnh của nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo, đổi mới với tư duy sắc sảo, nhạy bén, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên phía trước.

Đó là tinh thần gương mẫu, tận tụy trong công tác, giản dị trong lối sống, gần gũi hòa mình với đồng chí, đồng bào. Đồng chí luôn quan tâm thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo tới đời sống của Nhân dân, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, từ các tầng lớp, bộ phận Nhân dân và tìm cách để thực hiện, đáp ứng những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của họ. Đồng chí Võ Văn Kiệt đã thể hiện tấm gương người cách mạng mẫu mực, suốt đời thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, được đồng chí, đồng bào quý trọng, bạn bè quốc tế mến yêu, xứng đáng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thứ năm, một nội dung được nhiều bài viết và tham luận phân tích, đề cập tới, đó là đồng chí Võ Văn Kiệt với Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Long và Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngay từ năm 1938, khi mới 16 tuổi, đồng chí Võ Văn Kiệt đã tham gia hoạt động cách mạng trong phong trào thanh niên phản đế ở quê nhà, đến tháng 11/1939 được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Trên cương vị Bí thư chi bộ, Ủy viên Huyện ủy Vũng Liêm (1940), Đồng chí đã tích cực tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở huyện Vũng Liêm, góp phần viết nên trang sử hào hùng, bất khuất trong cuộc vận động giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo.

Trên bước đường hoạt động cách mạng, dù ở đâu, làm gì, đồng chí Võ Văn Kiệt cũng luôn dành cho quê hương những tình cảm nồng hậu nhất. Những lần về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long, Đồng chí luôn ân cần nhắc nhở phải quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, phát huy dân chủ và tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Học tập và noi theo tấm gương đồng chí Võ Văn Kiệt, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đang nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trong các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhiều báo cáo và ý kiến phát biểu cho rằng, trong cuộc đời hoạt động cách mạng đồng chí Võ Văn Kiệt có thời gian dài gắn bó và đóng góp quan trọng đối với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ và nhân dân Thành phố luôn trân trọng, tự hào có nhà lãnh đạo tâm huyết, tài năng như đồng chí Võ Văn Kiệt. Học tập và noi gương Đồng chí, phát huy truyền thống “bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình”, Đảng bộ và nhân dân Thành phố nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thành phố đi đầu trong đổi mới sáng tạo, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Kính thưa các đồng chí!

Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của Trung ương, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để sớm hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đáp ứng ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc lãnh đạo tiền bối, trong đó có đồng chí Võ Văn Kiệt. 

Hội thảo khoa học cấp quốc gia được tổ chức hôm nay như một sự tri ân những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, đồng thời là hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương người cộng sản mẫu mực trong các tầng lớp nhân dân, nhất là hệ trẻ Việt Nam.      

Kính thưa các đồng chí!

Trong khuôn khổ thời gian có hạn, không có điều kiện trình bày hết các bài tham luận tại hội trường, Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các nhà khoa học đã gửi bài tham gia Hội thảo. Ban Tổ chức xin tiếp thu tất cả ý kiến của các nhà khoa học, các quý vị đại biểu, trên cơ sở đó tổ chức biên tập, chỉnh lý, bổ sung làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu và tuyên truyền về đồng chí Võ Văn Kiệt trong thời gian tới.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quý vị đại biểu, các nhà khoa học sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Tôi xin tuyên bố kết thúc Hội thảo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương