Tổ covid cộng đồng

Cập nhập tin tức Tổ covid cộng đồng

Tổ Covid cộng đồng: Những công dân không nề hà "đầu sóng, ngọn gió"

Có nhiều câu chuyện tréo ngoe mà những cán bộ cốt cán trong các cơ quan nhà nước, các cán bộ cao cấp quân đội,… gặp phải, khi họ giữ chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Tổ Covid cộng đồng: Cánh tay nối dài để địa phương phòng, chống dịch thành công

Tổ Covid cộng đồng phát huy sâu rộng sức mạnh toàn dân, là cánh tay nối dài của các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch. Tại nhiều địa phương, mô hình này góp phần quan trọng trong công tác kiểm soát dịch Covid-19 thành công.

Tổ Covid cộng đồng: Mô hình cần nhân rộng để chiến thắng đại dịch

Hơn 10.900 Tổ Covid cộng đồng đã thể hiện vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống dịch ở Bắc giang.