Vĩnh Phúc là một trong các tỉnh trọng điểm phía Bắc về công nghiệp và đặc biệt, đề cao vai trò của việc phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 115 về các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT, tỉnh đã ban hành kế hoạch riêng về việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nhiều mục tiêu cụ thể, rõ nét đã được đề ra như phấn đấu đến năm 2025, CNHT của tỉnh trở thành một mắt xích trong chuỗi sản xuất sản phẩm hoàn thiện của các Tập đoàn lớn. Toàn tỉnh có trên 50 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ đủ điều kiện để trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các tập đoàn kinh tế lớn, có ít nhất 10 doanh nghiệp trong nước sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và được tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu….
 
Hiện tại, lĩnh vực CNHT của tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã phát triển nổi bật với khoảng 300 doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó 10% là doanh nghiệp Việt đã tham gia vào chuỗi cung ứng của các Tập đoàn lớn.
 
Để tìm hiểu về kinh nghiệm của tỉnh trong phát triển CNHT, báo VietNamNet tổ chức toạ đàm: “Vĩnh Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển CNHT".


Chương trình có sự tham gia của các k hách mời: 
-      Ông Hoàng Xuân Phú, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc
-      Ông Nông Huy Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Denko 
-      Ông Bùi Duy Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Mỹ 

Trân trọng mời bạn đọc theo dõi chương trình tại video sau:

 

Một số hình ảnh về chương trình:

Trực tuyến: Vĩnh Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Ông Hoàng Xuân Phú, PGĐ Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc kết nối tới trường quay trong chương trình toạ đàm
Trực tuyến: Vĩnh Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Ông Bùi Duy Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Mỹ kết nối tới trường quay tham gia toạ đàm
Trực tuyến: Vĩnh Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Ông Nông Huy Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Denko kết nối tới trường quay trong chương trình toạ đàm
Trực tuyến: Vĩnh Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Các khách mời tham gia toạ đàm "Vĩnh Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ"
Trực tuyến: Vĩnh Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Chương trình toạ đàm "Vĩnh Phúc đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ" được thực hiện theo hình thức trực tuyến từ xa để phù hợp với tình hình dịch Covid-19

VietNamNet