toán hay

Cập nhập tin tức toán hay

Bài toán 2 đáp án: Chỉ người thông minh mới tìm ra đáp án thứ 2

Bài toán không khó nhưng ước tính cứ 1.000 người thì chỉ có 1 người thực hiện được yêu cầu của đề bài.

Giải được bài toán này, bạn là một thần đồng

Nếu bạn có thể tìm ra mối liên kết giữa những phương trình này, bạn thực sự là một thần đồng.

Giải bài toán 4 số 1 trong 22 giây

Có 48% trong số những người trả lời đưa ra đáp án đúng, và thời gian trung bình để giải phép toán này là 22 giây. Bạn có thể làm được?