Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư

Cập nhập tin tức Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư

Trăn trở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhân sự Đại hội 14

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự, ngày 13/3/2024.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 8

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra tại Hà Nội vào ngày 2/10.

Tổng Bí thư: Khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của nghệ sĩ

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948 - 2023) vào ngày 25/7/2023.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại cuộc gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV vào ngày 5/6/2023.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy vào ngày 6/3/2023.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp về thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vào ngày 10/1/2023.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Vùng đồng bằng sông Hồng vào ngày 29/11/2022.

Kết luận của Tổng Bí thư tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào ngày 18/111/2022.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm QPAN Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngày 16/11/2022.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát triển vùng Tây nguyên

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN ở vùng Tây nguyên ngày 14/10/2022.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt ĐB Đại hội Đoàn Thanh niên quân đội

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương tại buổi gặp mặt đại biểu Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X vào ngày 11/10/2022.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt người có công tiêu biểu toàn quốc

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) vào ngày 23/7/2022.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào ngày 30/6.

Phát biểu của Tổng Bí thư về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị vào ngày 17/6/2022.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vào ngày 4/5.