tốc độ kết nối mạng

Cập nhập tin tức tốc độ kết nối mạng

Internet toàn cầu có thể gặp sự cố trong 48 giờ tới

Người dùng Internet trên toàn thế giới có thể gặp phải sự cố kết nối mạng bị gián đoạn trong 2 ngày tới.

Tốc độ Internet di động của Mỹ kém hơn các nước đang phát triển

Mặc dù có số lượng người kết nối mạng qua các thiết bị di động lớn nhất thế giới, nhưng Mỹgây bất ngờ khi xếp sau nhiều nước về tốc độ kết nối Internet di động.