- Dù có một nghìn năm sau thì con gái lấy chồng cũng vẫn là con dâu chứ không thể là bà nội người ta được. Nếu xác định thích ăn Tết ở nhà hơn thì tốt nhất đừng lấy chồng. Còn đàn ông đã gia trưởng thì phải gia trưởng triệt để, đừng tranh luận bàn cãi với phụ nữ nhiều làm gì.


Đọc bài viết “Tôi là đàn ông, nếu vợ đòi về ngoại ăn Tết tôi sẵn sàng cho về” của độc giả Trung tôi thấy vô cùng tâm đắc. Trừ những ông râu quặp đội vợ lên đầu, còn lại tôi tin tất cả đàn ông chúng ta đều có chung quan điểm như anh.

Cũng nhân đây góp ý với anh Quang Minh, tác giả bài tâm sự “Vợ dọa ly hôn nếu không được ăn Tết ở nhà ngoại”. Tôi thấy anh hình như cũng có chút sợ vợ thì phải? Đàn ông không bỏ vợ thì thôi, lại đi sợ bị vợ bỏ thì con ra thể thống gì. Anh cứ thử không nghe theo yêu cầu của vợ xem cô ta có dám bỏ anh hay không. Đàn ông một đời vợ quý như vàng, còn đàn bà mà bỏ chồng chỉ là thứ…Tôi nghĩ điều này chắc vợ anh biết.

Mà kể cũng lạ, sao các anh dạy vợ chẳng đến nơi đến chốn gì vậy nhỉ. Mình là chồng, là người trụ cột trong gia đình thì mọi quyết định đều phải do mình chứ? Sao lại để vợ lên tiếng đòi ăn Tết quê ngoại cho công bằng vậy?

{keywords}

Mình là chồng, là người trụ cột trong gia đình thì mọi quyết định đều phải do mình chứ? Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông nào chưa có vợ thì nên nhớ rằng “dạy vợ tử thuở bơ vơ mới về”. Yêu thì có thể ngọt ngào, còn đã cưới về thì phải “rắn” ngay lập tức. Đừng chiều vợ kẻo họ tưởng bở, dần dà sẽ leo lên đầu lên cổ chồng mà ngồi. Phải để vợ hiểu được những đạo nghĩa làm dâu truyền thống bao đời nay và thực hành theo nó.

Vấn đề Tết nội Tết ngoại cũng vậy, lúc nào cũng chỉ có bên nội là chính. Phải tỏ rõ mình làm chồng, mình quyết sao phải nghe vậy. Cấm tuyệt đối ngay từ đầu tình trạng thở than của các bà vợ. Đã gia trưởng thì phải gia trưởng triệt để. Không bàn cãi, không tranh luận. Nói sao phải nghe thế.

Còn các chị vợ nên nhớ, lấy chồng là theo chồng,đời nào tới giờ vẫn vậy. Dẫu một nghìn năm sau con gái lấy chồng cũng vẫn là con dâu, chứ không thể là bà nội người ta. Nếu xác định thích ở nhà ngoại ngày Tết hơn thì tốt nhất đừng lấy chồng.

Chừng nào vào ngày cưới mà nhà gái phải đến xin rể, lo tất cả tiền cưới hỏi, lo nhà cửa sắm sửa cho con và con các chị mang họ mẹ thì lúc đó đàn ông chúng tôi sẵn sàng theo vợ về nhà ngoại ăn Tết. Còn không thì đừng bắt nhà chồng chung chi tất cả mọi thứ, mà vẫn phải nhường niềm vui sum họp cho nhà vợ.

Thanh Trần

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả