tổn thương phổi

Cập nhập tin tức tổn thương phổi

Hậu Covid-19: Tổn thương phổi khó lường phát hiện qua thăm khám

Sức khỏe nhiều F0 sau khi khỏi bệnh suy giảm đáng kể. Các di chứng có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Thậm chí, một bộ phận F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ vẫn có thể gặp các di chứng hậu Covid-19.

Phi công Anh diễn biến xấu hơn, phải lọc máu hỗ trợ thận

Phi công Anh là bệnh nhân 91 mắc Covid-19 bất ngờ trở nặng, phải tiếp tục thở máy, chạy ECMO, lọc máu trở lại, dùng kháng sinh, kháng nấm.