Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể vào sáng nay (28/9) tại Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Mặc dù hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cũng đang gặp không ít trở ngại, khó khăn... 

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, phức tạp. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động cũng ngày càng tinh vi, nham hiểm, trực diện hơn.

Đội quân chiến đấu, công tác, lao động sản xuất

Điểm lại những kết quả nổi bật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng đến dự Đại hội, một sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với lực lượng vũ trang mà đối với nhân dân cả nước.

Tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

 Quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, đảm bảo môi trường "trong ấm, ngoài êm" cho đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định  đây là bài học rất quý, cần gìn giữ, phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. 

Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

Cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp.

Làm sâu sắc hơn, toả sáng hơn phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới, khẳng định vai trò của "Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất". 

{keywords}
Các đại biểu dự Đại hội.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; trong đó đã ưu tiên đầu tư cho một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo có nhiều đổi mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hoá.

Công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đều có bước phát triển mới. Đã nghiên cứu, làm chủ, sản xuất một số vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu, cả song phương và đa phương, đạt hiệu quả thiết thực. Góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta và Quân đội ta trên trường quốc tế, nhất là trong khối ASEAN.

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đặc biệt chú trọng; mối quan hệ đoàn kết, thống nhất ngày càng được củng cố; nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt đảng ngày càng được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng được nâng cao....

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ.

Tuyệt đối không chủ quan, tự mãn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong 5 năm qua.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị: "Đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm, để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn".

{keywords}
 

Trước bối cảnh thế giới và khu vực cùng những thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân đội. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Với mục tiêu nhiệm kỳ 2020 -2025, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

Về nhiệm vụ, yêu cầu trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gợi mở một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận rõ thêm.

Cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của quân đội, của Đảng bộ Quân đội, đó là: Quân đội ta là quân đội nhân dân, quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng.

Quân đội là lực lượng có tổ chức hết sức chặt chẽ, có kỷ luật, kỷ cương tự giác, nghiêm minh. Đảng bộ Quân đội là Đảng bộ lớn, cán bộ, đảng viên được chọn lọc, đào tạo cơ bản, giáo dục, rèn luyện thường xuyên, có tính đảng, tính chiến đấu rất cao và có uy tín lớn…

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.

"Đó thực sự vừa là những giá trị cốt lõi, có tính chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản để Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn nữa", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, "gương mẫu, tiêu biểu", đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Phải tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ.

Phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: "Quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc, vô dụng lại có hại".

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố ngày càng sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý quân đội cần chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá" quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. 

Quân đội phải đi đầu đấu tranh phản bác mạnh mẽ hơn nữa đối với những quan điểm sai trái, thù địch, tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện, tồn tại trong quân đội.

Chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương về quân sự, quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ. Chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp tổng thể, hoá giải nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. 

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh chung.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, sức mạnh quốc gia, đủ khả năng huy động ứng phó có hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, và giữa kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục phối hợp toàn diện, chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa với công an và các lực lượng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm "tinh, gọn, mạnh" hơn nữa. 

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của quân đội. 

Phát huy hiệu quả hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng; quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp quân đội, quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế. "Chú trọng rút kinh nghiệm công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng thời gian qua, tới đây quân đội cần phải làm chặt chẽ hơn, không được để sơ hở, sai sót", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của quân đội và đất nước trên trường quốc tế, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa. Tăng cường hợp tác song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương.

Với tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh- Dân chủ - Kỷ cương", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Đại hội Đảng bộ Quân đội sẽ thành công, để lại một dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa Quân đội bước vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Thành Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội

Sáng nay (28/9), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên khai mạc.