Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phát biểu ra mắt Đại hội XIII sáng nay (1/2), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đại hội, các đại biểu “đã tin cậy, tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, đã giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự”.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phạm Hải

“Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân: Tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được; cùng toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động.

Luôn luôn rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban bộ ngành Trung ương và địa phương…

Ông cũng bày tỏ chân thành cảm ơn các bậc lão thành cách mạng, các bậc đàn anh đi trước đã nêu gương.

“Chúng tôi sẽ cố gắng học tập để kế thừa, phát huy kết quả mà các đồng chí cùng toàn Đảng, toàn dân trong thời gian qua, Đảng ta đã lãnh đạo giành được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ luôn luôn ý thức rằng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi trách nhiệm. Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ trong giai đoạn tới trong các văn kiện trình Đại hội XIII có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn thử thách, có những điều không lường trước được.

 

Tập thể 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xin hứa với Đại hội sẽ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao như Bác Hồ nói, Đại hội là một dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”, Tổng Bí thư khẳng định.“Cho nên tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn, học tập, làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng nhân dịp năm mới: “Chúc năm mới thắng lợi mới, nhất định Tổ quốc chúng ta ngày càng vinh quang hơn, ngang với cường quốc năm châu như Bác Hồ nói”.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt BCH Trung ương khoá XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt BCH Trung ương khoá XIII

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương Đảng khoá XIII tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thu Hằng - Trần Thường - Hương Quỳnh - Phạm Hải