Tổng công ty Nhà nước

Cập nhập tin tức Tổng công ty Nhà nước

Một số tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã mua sắm xe sang đắt hơn cả tỷ đồng so với hạn mức cho phép, hay thanh lý tài sản là xe sang không đúng quy định.

Siêu Ủy ban cần 600 chuyên gia giỏi, tiền đâu?

Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính chia sẻ với Góc nhìn thẳng về những lo ngại khi lập "siêu" Uỷ ban quản DNNN.