Ông Cao Anh Tuấn đã có gần 30 năm công tác trong ngành tài chính. Tháng 7/2019, ông Cao Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Hiện tại, Bộ Tài chính có 3 thứ trưởng gồm các ông Tạ Anh Tuấn, Nguyễn Đức Chi và Võ Thành Hưng. Với quyết định bổ nhiệm trên, Bộ Tài chính có 4 Thứ trưởng.