tổng điều tra dân số

Cập nhập tin tức tổng điều tra dân số

Mỗi năm, hơn 1 triệu dân di cư ra thành phố làm ăn

Tuy có sự gia tăng về quy mô và tốc độ tăng dân số đô thị nhưng tỷ trọng dân số đô thị của nước ta hiện vẫn ở mức rất thấp so với các nước phát triển trên thế giới cũng như so với các nước trong khu vực.

Phụ nữ ở TP.HCM lười đẻ con nhất nước

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, TP.HCM là địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước (1,39 con/phụ nữ), Hà Tĩnh cao nhất (2,83 con/phụ nữ).