tổng duyệt

Cập nhập tin tức tổng duyệt

Hình ảnh xe bọc thép chống đạn bảo vệ Đại hội Đảng

Xe thiết giáp bánh hơi chống đạn của Tiểu đoàn Thiết giáo 47, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội có toàn bộ thân vỏ bọc thép chống đạn.

Lễ diễu binh, diễu hành 2/9 có gì đặc biệt?

Hình ảnh các chiến sĩ đổ mồ hôi dưới cái nắng hay nghiêm trang đi trong trận mưa lớn đã nhận được sự đồng cảm của người dân.