Tổng TTCP

Cập nhập tin tức Tổng TTCP

Đi nước ngoài học kinh nghiệm nhưng chủ yếu tham quan, du lịch

Chủ nhiệm UB Tư pháp nêu tình trạng nhiều đoàn đi nước ngoài khảo sát, học tập kinh nghiệm nhưng chủ yếu là để tham quan, du lịch.

Không để khiếu nại, tố cáo ảnh hưởng đại hội Đảng

2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có thể có diễn biến phức tạp.