Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM vừa có công văn gửi Văn phòng UBND Thành phố về việc đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết về quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có quy mô dưới 500ha để thực hiện dự án trên địa bàn. 

Sở TN&MT đề nghị Văn phòng UBND TP.HCM đăng tải dự thảo nghị quyết của HĐND Thành phố nêu trên lên cổng thông tin điện tử của Thành phố để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Theo dự thảo, nghị quyết này quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng lúa nước còn lại, có quy mô dưới 500ha thuộc thẩm quyền của HĐND TP.HCM. 

Đất trồng lúa quy mô dưới 500ha được xác định bao gồm đất trồng lúa quy mô dưới 10ha và từ 10ha đến dưới 500ha. 

Đây là một trong những cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội chấp thuận cho TP.HCM áp dụng thí điểm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023.

Một khu vực đất trồng lúa tại TP.HCM. (Ảnh: Anh Phương)

Tại dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM, dự án đầu tư muốn chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải đáp ứng 4 điều kiện sau: Dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và các quy hoạch khác liên quan; 

Dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư còn hiệu lực; có phương án sử dụng tầng đất mặt và hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định pháp luật về trồng trọt. 

Chủ đầu tư dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải đăng ký nhu cầu sử dụng đất tại UBND cấp quận – huyện nơi thực hiện dự án. Cơ quan này có trách nhiệm tổng hợp, gửi Sở TN&MT để thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. 

Quy định bắt buộc khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là chủ đầu tư dự án phải lấy ý kiến trực tiếp người bị thu hồi đất, cộng đồng khu dân cư. Đồng thời, phải lấy ý kiến bằng văn bản các sở, ngành liên quan và UBND phường, xã nơi có đất chuyển mục đích. Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày. 

Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở TN&MT phải rà soát, đánh giá và báo cáo để UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố thông qua. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vòng 3 ngày phải thông báo cho UBND cấp quận – huyện nơi có đất chuyển mục đích.