Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của các sàn giao dịch bất động sản được thành lập từ năm 2009-2017 trên địa bàn. 

Mục đích của kế hoạch này nhằm tăng cường kiểm tra hoạt động của các sàn, hướng dẫn các sàn thực hiện nghiêm quy định, chấn chỉnh và xử lý các đơn vị vi phạm. 

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đơn vị này sẽ tiến hành kiểm tra 81 sàn được thành lập từ năm 2009 đến năm 2017. 

Một số đơn vị có trong danh sách kiểm tra như Trung Thuỷ (Q.1); Savills Việt Nam (Q.1); Tiến Phước (Q.5); Khải Hoàn (Q.7); Phúc Khang (Q.10); An Gia Hưng (Q.10); Him Lam Land, Đầu tư An Gia (Q.Bình Thạnh); Sàn giao dịch địa ốc Thắng Lợi (Q.Bình Tân); CONIC Phong Phú (huyện Bình Chánh)… 

W-san-giao-dich-2.jpg
TP.HCM sẽ kiểm tra 81 sàn giao dịch bất động sản. (Ảnh: Anh Phương)

Để phục vụ công tác kiểm tra, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ thành lập Tổ Điều hành – Tổng hợp do ông Trần Hùng Anh, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, làm tổ trưởng. Ngoài ra, sẽ lập Tổ Kiểm tra gồm đại diện các đội thanh tra địa bàn quận, huyện và TP.Thủ Đức. 

Về trình tự các bước kiểm tra, sau khi các sàn cung cấp tài liệu, hồ sơ theo biểu mẫu, Tổ Kiểm tra sẽ thống kê, tổng hợp kết quả. Tiếp đó, Tổ Kiểm tra sẽ kiểm tra trực tiếp, lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra tại địa điểm hoạt động của sàn.

Theo kế hoạch, từ đây đến cuối tháng này, Tổ Kiểm tra của Sở Xây dựng TP.HCM sẽ chủ trì công tác kiểm tra trực tiếp về pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện báo cáo các sàn; Lập biên bản kiểm tra, ghi nhận kết quả kiểm tra tại địa điểm hoạt động của các sàn.