Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM vừa có quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn. 

Đoàn thanh tra đột xuất này sẽ do ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM làm trưởng đoàn. Những thành viên còn lại gồm lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thuộc Sở. 

Sở TN&MT TP.HCM lập đoàn thanh tra đột xuất công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn. 

Thời gian thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra và thời kỳ thanh tra kể từ thời điểm các tổ chức được giao, cho thuê đất đến nay. 

Nội dung thanh tra là xem xét công tác chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức sử dụng đất tại TP.HCM. 

Nếu phát hiện sai phạm, theo thẩm quyền, đoàn thanh tra sẽ xử lý theo quy định. Trường hợp hành vi vi phạm vượt thẩm quyền, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị cấp cao hơn xử lý. 

Sau 30 ngày vẫn chưa kết thúc hoặc thấy cần thêm thời gian, đoàn thanh tra sẽ gia hạn thời gian thanh tra. 

Theo Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, mục đích của cuộc thanh tra đột xuất này nhằm giúp công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố hiệu quả hơn, tránh lãng phí.