Việc lắp đặt hệ thống camera do các đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP thực hiện bằng nguồn kinh phí tự túc.

Ngày 4/10, Văn phòng UBND TP đã có Thông báo số 631/TB-VP, cụ thể hoá nội dung chỉ đạo của PCT UBND TP tại cuộc họp về Đề án đấu thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và các nội dung liên quan.

{keywords}
Bãi rác Đa Phước 

Theo đó, UBND TP đã giao cho Sở TN&MT và Sở Tài chính tổ chức làm việc với các chủ đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt để cụ thể hoá các nội dung liên quan đến giám sát và nghiệm thu chất lượng cung ứng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, các nội dung về xử phạt vi phạm hợp đồng liên quan… vào Phụ lục hợp đồng để làm cơ sở thực hiện.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng đồng ý với chủ trương lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các Trạm trung chuyển và nhà máy xử lý chất thải như: khu vực phân loại, tái chế, sản xuất phân compost, chôn lấp, đốt; khu vực sàn trung chuyển; khu vực trạm cân…

Thông tin giám sát từ hệ thống camera này sẽ được chia sẻ và cung cấp cho Sở TN&MT để thực hiện kiểm tra, giám sát hàng ngày theo hợp đồng đã ký kết. TP giao Sở TN&MT nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin, hình ảnh tiếp nhận theo quy định.

Sở TN&MT cũng có trách nhiệm làm việc với các đơn vị vận chuyển và xử lý chất thải rắn để thống nhất cách thức triển khai thực hiện. Việc lắp đặt hệ thống camera do các đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP thực hiện bằng nguồn kinh phí tự túc.

Chỉ 1 ngày sau khi UBND TPHCM ra Thông báo số 631, ngày 5/10, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam đã có văn bản gửi TPHCM đề nghị tạm ngưng xử lý 2.000 tấn rác tại Khu xử lý chất thải Đa Phước do “áp lực của dư luận”.

Văn bản số 1621 ngày 5/10/2016, do Phó Tổng Giám đốc Công ty Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) Huỳnh Thị Lan Phương ký, với nội dung “Đề nghị tạm ngưng xử lý 2.000 tấn rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước”.

Với lý do “trước áp lực dư luận”, đồng thời để đảm bảo an toàn cho quy trình vận hành, tránh không để xảy ra sự cố, VWM đề nghị Lãnh đạo TPHCM và Sở TNMT cho VWS tạm ngưng tiếp nhận khối lượng rác tăng thêm 2.000 tấn/ngày, và chuyển qua khu xử lý rác dự phòng ở Khu Liên hợp xử lý chất thải Phước Hiệp.

Theo VWS, công ty này sẽ ngưng tiếp nhận 2.000 tấn rác từ ngày hôm nay, 10/10/2016. VWS cũng cho biết sẽ tiếp nhận lại khối lượng rác trên khi Nhà máy xử lý nước thải mở rộng đi vào hoạt động đầu tháng 2/2017, hoặc thông báo trước 5 ngày khi VWS có thể tiếp nhận lại.

Việt Đông