- Với những đóng góp, giải thưởng đặc biệt, người tài sẽ được chính quyền TP.HCM thưởng 1 tỷ đồng.

Cử tri TP.HCM truy trách nhiệm đại biểu QH về Thủ Thiêm

Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM bỏ phiếu kỷ luật ông Tất Thành Cang

Sáng nay, kỳ họp HĐND TPHCM tiếp tục với việc thảo luận, thông qua các nghị quyết của HĐND TP.

Dự thảo về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với các lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018-2022 được các đại biểu quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến.

{keywords}
TP.HCM có thể thưởng 1 tỷ để thu hút người có tài năng đặc biệt

Dự thảo bổ sung những lĩnh vực thu hút người có tài năng đặc biệt vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản; nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao; nhóm lĩnh vực hoạch định chính sách và xây dựng hạ tầng đô thị; dịch vụ công chất lượng cao.

Về tiền lương hàng tháng, người có tài năng đặc biệt được hỗ trợ sinh hoạt phí từ 30 triệu - 50 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này bao gồm tiền lương hàng tháng và các khoản phụ cấp kèm theo lương (nếu có) mà người có tài năng đặc biệt được hưởng theo quy định.

Mỗi một đề tài nghiên cứu hoặc tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao từ cấp TP và Trung ương trở lên (được phê duyệt và công nhận bằng văn bản), người có tài năng đặc biệt được thưởng 1% tổng kinh phí ngân sách TP chi trả cho công trình đó.

Giá trị khuyến khích không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình và mức tối đa là 1 tỷ đồng/người/công trình.

Người có tài năng đặc biệt cũng sẽ được bố trí phương tiện đi lại phục vụ công việc. Trường hợp gặp khó khăn về nhà ở thì sẽ được hỗ trợ về nhà ở công vụ, nếu không thì TP sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà với mức tối đa là 50% tiền thuê nhà và không quá 7 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, người có tài năng đặc biệt có những đóng góp, thành tích, giải thưởng đặc biệt thì có thể được thưởng đến 1 tỷ đồng/người.

{keywords}
Các đại biểu thông qua về mặt chủ trương về dự thảo mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu

Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, UBND TP trước đó có tờ trình về chính sách thu hút nhân tài có những nội dung trùng với nghị quyết của HĐND TP về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực mà TP có nhu cầu, nên Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 04 để việc triển khai thực hiện dễ dàng hơn.

Góp ý cho dự thảo, đại biểu Vương Đức Hoàng Quân cho rằng, khái niệm về “người có tài năng đặc biệt là những người có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp” sẽ rất khó xác định.

Việc xác định “người có tài năng đặc biệt là người có tri thức và năng lực đặc biệt xuất sắc trong một số ngành, lĩnh vực; có khả năng lao động sáng tạo rất cao” cũng rất khó định lượng.

Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân đề nghị cần đơn giản hóa “người có tài năng đặc biệt là người có phẩm chất đạo đức, có khát vọng cống hiến và có uy tín cao, được cộng đồng các nhà khoa học công nhận, đã đạt được thành tích và công việc mà ít người đạt được”.

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm giải thích rằng để xác định một người nào đó có tài năng đặc biệt thì thật sự là khó khăn. Bởi hiện nay chưa có một khái niệm chuẩn thế nào là người có tài năng đặc biệt.

Tuy nhiên, người có tài năng đặc biệt phải là “người khác thường”, có năng lực đặc biệt xuất sắc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thêm đây là vấn đề mới, nhất là khái niệm “tài năng đặc biệt”. Trong quá trình soạn thảo, UBND TP đã tập trung lấy ý kiến phản biện, trong đó có tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học.

Ông Phong đề nghị HĐND TP thông qua những vấn đề nguyên tắc, chủ trương cơ bản, trong quá trình thực hiện, UBND TP sẽ có các quy định cụ thể.

Sau khi thảo luận HĐND TP.HCM xin phép biểu quyết cơ bản thông qua về mặt chủ trương, riêng một số nội dung mà các đại biểu có ý kiến sẽ được thường trực HĐND TP bàn bạc, thảo luận với thường trực UBND TP để thống nhất.

Chủ tịch TP.HCM: Thanh tra, khởi tố nhiều làm giảm 'nhuệ khí' công chức

Chủ tịch TP.HCM: Thanh tra, khởi tố nhiều làm giảm 'nhuệ khí' công chức

'Việc đón nhiều đoàn thanh, kiểm tra, giám sát giúp TP.HCM thấy rõ các hạn chế để làm tốt hơn nhưng cũng làm giảm đi sự năng động của cán bộ'.

Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thị Thu có tín nhiệm thấp nhất

Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thị Thu có tín nhiệm thấp nhất

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất.

HĐND TP.HCM họp bất thường bầu nhân sự mới

HĐND TP.HCM họp bất thường bầu nhân sự mới

Chánh văn phòng HĐND TP.HCM được bầu làm làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.

Quỳnh Như