Cụ thể, công văn UBND tỉnh Lâm Đồng gửi Sở Tài chính, Sở GD-ĐT và UBND các huyện, thành phố nêu, Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày14/6/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 quy định về tiền lương: “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”. Tuy nhiên, đến nay, Trung ương chưa có văn bản quy định và hướng dẫn chính sách tiền lương mới.

Trong khi chờ Chính phủ và các bộ, ngành trung ương ban hành văn bản quy định, hướng dẫn chính sách tiền lương nới, để hỗ trợ nhà giáo ổn định đời sống, yên tâm công tác, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thống nhất tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi có quy định và hướng dẫn mới của trung ương về việc này.

{keywords}
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, văn bản này thay thế cho văn bản số 3509 ngày 28/5/2021 về việc thông báo tạm dừng việc thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Thanh Hùng

Hơn 22.000 giáo viên bị dừng phụ cấp thâm niên: Bộ GD-ĐT nói gì?

Hơn 22.000 giáo viên bị dừng phụ cấp thâm niên: Bộ GD-ĐT nói gì?

Liên quan đến việc UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra thông báo tạm dừng thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng các giáo viên không nên quá lo lắng.