trách nhiệm bồi thường

Cập nhập tin tức trách nhiệm bồi thường

Con gây thiệt hại, cha mẹ có trách nhiệm bồi thường

Cạnh nhà tôi có một bãi đất trống chưa xây dựng. Bọn trẻ thường xuyên đến đấy đá bóng, chơi đùa.

Bị lái xe thuê gây tai nạn, ai sẽ bồi thường cho tôi?

Trên đường đi công tác, tôi bị một xe tải đi sai làn đâm vào gây hỏng xe, còn tôi phải cấp cứu nhiều ngày. Lái xe chỉ là người làm hợp đồng, vậy ai sẽ có trách nhiệm bồi thường cho tôi?