trai hư

Cập nhập tin tức trai hư

3 kiểu 'trai hư' nhưng khiến phụ nữ yêu không dứt ra được

Có câu "đàn ông không xấu, đàn bà không yêu", nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái "xấu" nên được tiết chế, làm thế nào để "xấu trong chừng mực", vẫn được phụ nữ yêu mà không biến bạn thành kẻ cặn bã.