Trần Đức Thảo

Cập nhập tin tức Trần Đức Thảo

GS Trần Đức Thảo trong kí ức của người cháu và học trò

Trong kí ức của cháu và học trò, giáo sư Trần Đức Thảo là người rất đơn giản, khiêm tốn, đã hi sinh cả cuộc đời cho tư tưởng và suy nghĩ của mình.

Người nặng duyên với Trần Đức Thảo

Với Nguyễn Trung Kiên, 3 năm thực hiện cuốn sách giống như một chuyến hành hương với rất nhiều cơ duyên, hạnh ngộ và những ngẫu nhiên kỳ lạ của số phận.

Việt Nam và Đông Á

Nếu như tiến trình đó châu Á diễn ra theo các phương hướng dân chủ Tây Âu thì một quốc gia như Việt Nam vẫn là một mắt xích quan trọng.