Trần Hữu Hậu

Cập nhập tin tức Trần Hữu Hậu

Đại biểu Quốc hội đề nghị khắc phục thực trạng lãng phí trách nhiệm

Đại biểu Trần Hữu Hậu nêu hàng loạt vướng mắc dẫn đến tình trạng “lãng phí trách nhiệm”, chuyện thật như đùa vẫn diễn ra ở nhiều nơi khi Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thiếu điện đến thừa điện nhưng giá vẫn không giảm, "nút thắt" ở đâu?

Vấn đề điện được nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm, góp ý trong phiên thảo luận sáng 30/10 về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, nhằm tháo gỡ những "nút thắt", bất cập.