Trần Huy Tuấn

Cập nhập tin tức Trần Huy Tuấn

Yên Bái có tân Chủ tịch tỉnh người Tày 46 tuổi

Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên bái vừa được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh này thay ông Đỗ Đức Duy vừa trúng cử chức Bí thư Tỉnh ủy trước đó.

Ông Trần Huy Tuấn được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch tỉnh Yên Bái

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái quyết định giới thiệu ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.