Trần Thanh Hải

Cập nhập tin tức Trần Thanh Hải

Chống dịch theo kiểu phanh gấp, hậu quả khó lường

Những tác động của các biện pháp chống dịch vội vàng, thiếu cẩn trọng sẽ để lại những hậu quả không dễ khắc phục, và uy tín của lãnh đạo địa phương trong mắt người dân cũng sẽ bị sứt mẻ.

Chống dịch quyết liệt nhưng đừng cô lập Hải Dương thành ốc đảo

Nằm ở trung tâm của tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hải Dương lại đang bị cô lập, trở thành một ốc đảo.