Trần Việt Thái

Cập nhập tin tức Trần Việt Thái

Dùng người nhìn từ câu chuyện các ông Nguyễn Quang Tuấn, Trần Việt Thái

Những người giỏi chuyên môn như các ông Nguyễn Quang Tuấn, Trần Việt Thái đều dính vào vòng lao lý khi họ làm quản lý. Điều này là rất đáng suy nghĩ khi đang thu hút người tài vào khu vực công.

Ấn tượng về sự dung dị trong thông điệp 'ngoại giao cây tre' của Tổng Bí thư

Trong bài phát biểu kéo dài hơn 60 phút tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đi thông điệp quyết tâm xây dựng trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam".

APEC 2017: Thách thức và cơ hội của nước chủ nhà Việt Nam

Tham gia APEC và làm chủ nhà APEC năm 2017 trong bối cảnh chính trị, kinh tế trên thế giới có rất nhiều thay đổi và biến động ở nhiều tầng nhiều nấc, Việt Nam gặp rất nhiều thách thức cũng như cơ hội.