trắng đêm chạy lũ

Cập nhập tin tức trắng đêm chạy lũ

Cống ngăn triều bung nắp, dân Sài Gòn trắng đêm "chạy lũ"

Sự cố nắp cống bị bung khiến nước từ sông Vàm Thuật tràn vào gây ngập nặng cho hàng trăm nhà dân tại quận 12.