Triệu chứng sắp qua đời

Cập nhập tin tức Triệu chứng sắp qua đời

Dấu hiệu một người cận kề cái chết

Có một số dấu hiệu chính để nhận biết một người sắp qua đời như thân nhiệt giảm, huyết áp giảm, ngủ nhiều hơn, nước tiểu đổi màu...