TRỢ LÝ THỦ TƯỚNG

Cập nhập tin tức TRỢ LÝ THỦ TƯỚNG

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Thủ tướng và Phó Thủ tướng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng và 1 Trợ lý Phó Thủ tướng.

Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng và Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. 

Trợ lý Thủ tướng làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý của Thủ tướng, làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng có thêm một trợ lý

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Cao Xuân Thành làm trợ lý Thủ tướng.

Bổ nhiệm 2 trợ lý Thủ tướng

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 trợ lý Thủ tướng là Nguyễn Duy Hưng và Bùi Huy Hùng.