Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính là ông Dương Mộng Huyền và ông Đỗ Ngọc Huỳnh.

Trong đó, ông Dương Mộng Huyền là trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính từ thời làm Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương khóa XII.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ ra quyết định tiếp nhận ông Dương Mộng Huyền từ Ban Tổ chức Trung ương về công tác tại Văn phòng Chính phủ và cử làm giúp việc Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 1/5/2021.

Ông Dương Mộng Huyền có học hàm PGS, trình độ tiến sĩ. Khi đang làm Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương khóa XII, ông là người trực tiếp tham gia xây dựng Quy định về "Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung" mà Bộ Chính trị vừa ban hành. 

{keywords}
 Ông Dương Mộng Huyền

Còn ông Đỗ Ngọc Huỳnh là Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc khi làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, từ tháng 12/2018. Trước đó, ông Huỳnh là Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, Thủ tướng bổ nhiệm ông Đỗ Đức Toàn từ vị trí Vụ trưởng - Thư ký giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Ông Toàn được Văn phòng Chính phủ tiếp nhận từ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ về công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ theo chế độ biệt phái để giúp việc cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái từ ngày 26/4.

Tháng 6/2021, ông Toàn được bổ nhiệm giữ chức Thư ký Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Theo Quy định 30 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký, Thủ tướng Chính phủ được sử dụng không quá 4 trợ lý. Trợ lý của Thủ tướng được hưởng lương và chính sách, chế độ tương đương Thứ trưởng.

Thu Hằng

Ủy viên Bộ Chính trị được có bao nhiêu trợ lý, thư ký?

Ủy viên Bộ Chính trị được có bao nhiêu trợ lý, thư ký?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng không quá 4 trợ lý. Thường trực Ban Bí thư có không quá 3 trợ lý. Ủy viên Bộ Chính trị được có không quá 2 trợ lý.