Thấy chiếc SH đậu trong sân không có người trông coi, hai tên trộm tiến vào để bẻ khóa. Chúng ngồi lên những chiếc xe máy rồi dùng sức đạp vào tay lái để bẻ khóa. Chỉ trong tích tắc, một trong hai tên trộm đã phá xong khóa chiếc SH và nhanh chóng tẩu thoát.

(Theo Motthegioi)