D.T (theo Newsflare)

Cướp dùng súng uy hiếp vét sạch tiền công ty tài chính trong vài phút

Cướp dùng súng uy hiếp vét sạch tiền công ty tài chính trong vài phút

Băng cướp có vũ trang dùng súng uy hiếp nhân viên và cướp đi hơn 100.000 USD của một công ty tài chính.