L.D (theo WSJ)

5 phút trải nghiệm xe tự lái hoàn toàn của Google

5 phút trải nghiệm xe tự lái hoàn toàn của Google

Mất 10 năm phát triển, những chiếc xe tự lái Waymo của Google đã sẵn sàng phục vụ hành khách.