Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Vũ khí bí mật giúp TikTok 'đọc vị' người dùng chỉ trong vài phút

Vũ khí bí mật giúp TikTok 'đọc vị' người dùng chỉ trong vài phút

Với vũ khí bí mật, TikTok có thể 'đọc' được sở thích của người dùng chỉ trong vòng vài phút để giữ chân họ bằng vũ trụ nội dung của mình.