trung tâm chiếu xạ

Cập nhập tin tức trung tâm chiếu xạ

Công nghệ chiếu xạ phục vụ xuất khẩu

Công nghệ chiếu xạ nhằm bảo quản quả tươi xuất khẩu là một bước tiến mới có hiệu quả trong lĩnh vực ứng dụng đồng vị phóng xạ trong nền kinh tế quốc dân ở nước ta. 

Chiếu xạ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu vải thiều, nhãn lồng

 Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, ngót 30 năm, bước qua nhiều ghềnh thác, nay đã trở thành một cơ sở công nghệ chiếu xạ lớn nhất miền Bắc.