Sáng nay (23/6), Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TƯ vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý kiến, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an nêu bật những thành tựu Hà Nội đạt được ở nhiệm kỳ vừa qua trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Theo tướng Quang, Đảng bộ và chính quyền Hà Nội đã đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của TƯ Đảng, Quốc hội về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh.

{keywords}
Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an

Tăng trưởng kinh tế, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô cơ cấu kinh tế được mở rộng. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được tăng cường.

Ngoài ra chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh trật tự xã hội được đảm bảo và giữ vững, quan hệ đối ngoại của TP tiếp tục được mở rộng...

Với những tồn tại, hạn chế, Thứ trưởng Công an cho rằng, nếu chúng ta thẳng thắn nhìn nhận thì sẽ có giải pháp khắc phục.

Ba thách thức đe dọa trực tiếp an ninh chính trị

Dự báo tình hình thời gian tới, Trung tướng Lương Tam Quang nhận định, các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta, muốn lật đổ, bôi nhọ chế độ ta. Đây là những âm mưu mà chưa bao giờ chúng phát động mạnh mẽ như hiện nay.

Về an ninh chính trị nội bộ sẽ tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Việc này xuất phát từ nhiều vấn đề bức xúc tích tụ mà do nhiều nơi cấp uỷ chính quyền chưa tập trung giải quyết vấn đề thấu đáo.

Cũng theo, Thứ trưởng Công an thì an ninh mạng sẽ rất phức tạp và đáng báo động, trong đó có việc lộ lọt bí mật nhà nước. Điều này không những đe dọa đến tính toàn cầu mà còn trực tiếp đến Việt Nam, trong đó có Hà Nội.

Bên cạnh đó, tội phạm hình sự sẽ diễn biến phức tạp, có hiện tượng coi thường kỷ cương pháp luật, tạo ra những lo lắng bức xúc tình hình tội phạm. Xu hướng liên kết chặt chẽ giữa tội phạm ma tuý - hình sự - kinh tế đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác đấu tranh.

Tổng hợp lại, tướng Quang nêu ba thách thức đe dọa trực tiếp an ninh chính trị: Âm mưu hoạt động chống phá gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn; nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với những thách thức trong quan hệ với các nước lớn, từ những nguy cơ tác động đến an ninh nội địa trong nước; nguy cơ tự  diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến rất phức tạp.

“Trong ba thách thức trên thì nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất”, Thứ trưởng Công an nói.

Ông mong muốn từ ba thách thức này trong Báo cáo chính trị Đại hội của Hà Nội sẽ có những phương hướng, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Trung tướng Lương Tam Quang nêu những nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2020-2025, trong đó nhấn mạnh việc phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc; bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, lợi ích quốc gia dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội để phát triển đất nước nói chung và thủ đô nói riêng.

Ông cho rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của nhà nước với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng quân đội, công an thủ đô nói riêng; chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn thủ đô...

Đối tượng phản động xuyên tạc bệnh nhân số 17 là 'con dê tế thần'

Đối tượng phản động xuyên tạc bệnh nhân số 17 là 'con dê tế thần'

Lợi dụng dịch bệnh Covid-19, các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng bất mãn chính trị đã lợi dụng phát tán nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc.

Hương Quỳnh