- Ngay trong chiều ngày 10/11, lãnh đạo Trường ĐH Hoa Sen gửi đơn kiện vụ án hành chính đối với quyết định của UBND TP.HCM về việc công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen lên Tòa án Nhân dân TP.HCM.

Người khởi kiện là ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch HĐQT; Bà Bùi Trân Phượng và ông Đỗ Sỹ Cường, thành viên HĐQT. 

{keywords}
Trường ĐH Hoa Sen gửi đơn kiện vụ án hành chính đối với quyết định của UBND TP.HCM

Người kị kiện là UBND TP.HCM, tại địa chỉ 86 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Trung Đức, thành viên HĐQT.

Đối tượng khởi kiện là “Quyết định của UBND TP.HCM về công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen được bầu tại ĐHCĐ bất thường ngày 2/8/2014 nêu tại quyết định số 5891 của UBND thành phố ngày 9/11/2016.

Phía khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết xem xét và tuyên hủy toàn bộ quyết định của UBND TP.HCM về việc công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen được bầu tại ĐHCĐBT ngày 2/8/2014 nêu tại quyết định số 5891 của UBND thành phố ngày 9/11/2016.

Theo đơn kiện, những sai phạm của việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 của nhóm cổ đông Trường ĐH Hoa Sen do ông Nguyễn Trung Đức triệu tập và chủ trì vi phạm về điều kiện được triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, chiếu theo điều kiện, quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Hoa Sen; Nhiều cổ đông không nhận được giấy mời dự ĐHĐCĐBT 2014; Có sự gian lận trong xác lập quyền biểu quyết. 

Phía khởi kiện cho rằng, không thể công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen được bầu tại ĐHĐCĐBT ngày 02/8/2014 vì đang có tranh chấp về tỷ lệ cổ phần được quyền biểu quyết chưa được giải quyết rõ ràng.

Nghị quyết của ĐHĐCĐBT ngày 02/8/2014 không hợp pháp, điều đó kéo theo quyết định của UBND TP.HCM về việc công nhận HĐQT Trường ĐHHS được bầu tại ĐHĐCĐBT ngày 02/8/2014 cũng không hợp pháp. 

Ngoài khởi kiện UBND TP.HCM, lãnh đạo Trường ĐH Hoa sen cũng yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với UBND TP.HCM là tạm dừng thực hiện việc công nhận HĐQT và Chủ tịch ĐHQT Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kì 2012-2017 được bầu tại ĐHCĐBT ngày 2/8/2014.

Tuệ Minh