trường học quốc tế

Cập nhập tin tức trường học quốc tế

Ngày 4/6 diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Sun Property (thành viên Sun Group) và Tập đoàn giáo dục NPX Point Avenue, đánh dấu bước đi mới trong việc hoàn thiện các hệ sinh thái tiện ích tầm cỡ quốc tế của Sun Group trên cả nước.