truyền hình tương tự mặt đất

Cập nhập tin tức truyền hình tương tự mặt đất

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh từ 0h ngày 28/12

Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã thống nhất thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất với trạm phát chính và trạm phát lại tại 15 tỉnh Nhóm IV kể từ 00 giờ ngày 28/12/2020.

Thu sóng truyền hình số mặt đất cần thiết bị gì?

Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Bình Dương và Cần Thơ đã chính thức ngừng phát sóng toàn bộ các kênh chương trình analog chuyển sang phát sóng số. Để chuyển đổi, người dân cần nắm được những thông tin cần thiết sau đây.