Truyền thông cơ sở

Cập nhập tin tức Truyền thông cơ sở

Giải thể Trung tâm Phát triển thông tin, truyền thông cơ sở

Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) vừa có thông báo về việc giải thể Trung tâm Phát triển thông tin, truyền thông cơ sở (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Thông tin cơ sở).

Thông báo giải thể Trung tâm Phát triển thông tin, truyền thông cơ sở

Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) vừa có thông báo về việc giải thể Trung tâm Phát triển thông tin, truyền thông cơ sở (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Thông tin cơ sở).