Theo Quyết định số 2467/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giải thể Trung tâm Phát triển thông tin, truyền thông cơ sở, thời gian giải thể đơn vị này tính từ ngày 31/12/2022.

Thông tin chi tiết Thông báo mời quý độc giả xem TẠI ĐÂY.