Bộ LĐ-TB&XH thống nhất với khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về việc tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% so với hiện hành, áp dụng ngay từ 1/7 tới.  Bộ này cũng lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương về Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2022, trước khi trình Chính phủ xem xét thông qua. 
 
Theo Bộ LĐ-TB&XH, lương tối thiểu vùng được xem xét, điều chỉnh sau 1 năm thực hiện. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 nên tới nay đã hơn 2 năm chưa điều chỉnh lương tối thiểu. Hiện, mức lương tối thiểu vùng này không còn bảo đảm được mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình.

Hiện, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội dần ổn định và phục hồi, trong khi đời sống người lao động vẫn nhiều khó khăn, đặc biệt sau ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thu nhập giảm sút trong khi giá cả gia tăng. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều người lao động về quê chưa có động lực để trở lại làm việc, các phát sinh tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp. Đồng thời, một số doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng lương để thu hút lao động nhằm phục hồi sản xuất, duy trì quan hệ lao động hài hoà. 

Đề xuất từ 1/7, quy định mức lương tối thiểu theo giờ cho người lao động ở từng vùng (Ảnh: : Lợi Đăng)


Do đó, cần điều chỉnh lương tối thiểu để làm căn cứ cho người lao động và doanh nghiệp thương lượng, điều chỉnh các chế độ cho người lao động.

Bộ LĐ-TB&XH thống nhất với khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng bình quân thêm 6% so với lương hiện hành, tương ứng mức tăng thêm từ 180 – 260 nghìn đồng, tuỳ theo vùng.

Đề xuất trên dựa theo mức tăng 5,3% để bảo đảm đủ mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình, và tăng thêm 0,7% để cải thiện thêm tiền lương cho người lao động. Mức tăng này cũng đảm bảo hài hoà, chia sẻ giữa người lao và doanh nghiệp.

Cụ thể, lương tối thiểu Vùng I là 4,68 triệu đồng/tháng; Vùng II là 4,16 triệu đồng/tháng; Vùng III là 3,64 triệu đồng/tháng; Vùng IV là 3,25 triệu đồng/tháng.

Lương theo giờ theo giờ tránh gây tiêu cực quan hệ lao động

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất bổ sung quy định về lương tối thiểu theo giờ, với lương theo giờ của Vùng I là 22,5 nghìn đồng/h; Vùng II là 20 nghìn đồng/h; Vùng III là 17,5 nghìn đồng/h; Vùng IV là 15,6 nghìn đồng/h. 

Bộ này cho rằng, đây là loại hình lương tối thiểu được quy định mới nhằm triển khai quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Các mức lương tối thiểu giờ được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.

Việc áp dụng phương pháp quy đổi tương đương nêu trên phù hợp với điều kiện cụ thể ở nước ta khi lần đầu tiên quy định mức lương tối thiểu giờ, tránh tạo ra sự xáo trộn việc trả lương cho người lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Về áp dụng mức lương tối thiểu, căn cứ các hình thức trả lương trong Bộ luật Lao động, dự thảo nghị định quy định lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động trả lương theo tháng; lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động trả lương theo giờ.

Đối với hình thức trả lương khác (theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán) thì do doanh nghiệp lựa chọn quy đổi sang mức lương tháng hoặc giờ bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Về hiệu lực thi hành, đề xuất quy định thời điểm thực hiện mức lương tối thiểu từ ngày 1/7 tới như Hội đồng tiền lương quốc gia đã khuyến nghị với Chính phủ.

Vũ Điệp